การมีบ้านเป็นของตนเอง นับว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคน อย่างไรก็ตาม การทำความฝันให้เป็นจริงนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านและการวางแผนการเงินที่ดี จึงจะทำให้การตัดสินใจซื้อบ้านเป็นไปอย่างถูกต้องสมหวัง ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง ทั้งนี้ เพราะการซื้อบ้านนับเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ เนื่องจากบ้านมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ ธนาคารอิสลามได้ให้บริการ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ที่ต้องการมีบ้าน หรือต้องการซ่อมแซม ใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง การมีบ้านเป็นของตนเองนั้น เจ้าของบ้านมีภาระที่จะต้องดูแลรักษาบ้านตลอดเวลา หากชำรุดเสียหาย ก็จำเป็นต้องซ่อมแซมด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

ธนาคารอิสลามจึงมีบริการ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ไว้ให้ผู้ที่ต้องการมีบ้าน การมีบ้านเป็นสถานที่อยู่อาศัยของตนเอง บ้านถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นของคุณเอง คุณซื้อบ้านก็เพื่อสร้างความรู้สึกที่อิสระมั่นคงในการอยู่อาศัยและการสร้าง ครอบครัว บางครั้งคุณอาจรู้สึกมีบ้านเป็นของตนเอง เพื่อมีพื้นที่มากพอในการเลี้ยงดูลูก และบางครั้ง อาจรู้สึกอยากมีบ้านเอง แทนที่จะเช่า เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมภายในบ้านอย่างอิสระ ทั้งการปรับปรุงตกแต่งที่สอดคล้องกับรสนิยมและความพอใจส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว การ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย คือสินเชื่อบ้าน นั่นเองสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยโดยมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็น หลักประกันจำนองให้แก่ผู้ให้กู้

สินเชื่อบ้านเป็นสินเชื่อที่ มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำต่อผู้ให้กู้เพราะเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ (ไม่สูญหาย/เคลื่อนย้ายไม่ได้) และปัจจัยสำคัญใน การดำรงชีวิตของผู้กู้ ดังนั้น สินเชื่อบ้านจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับบริการสินเชื่อ อื่นๆ ที่ธนาคารหรือผู้ให้กู้มีเสนอให้แก่ ลูกค้ารายย่อย การ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือเพื่อบ้านหลังใหม่ของคุณ ไอแบงก์พร้อมตอบสนองทุกความต้อง ไม่ว่าจะซื้อ/ไถ่ถอน/ก่อสร้าง/ซ่อมแซม หรือต่อเติม ที่อยู่อาศัยที่ไอแบงก์ครอบคลุมทุกความต้องการ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด ผ่อนชำระแบบสบายๆ และสำหรับผู้ที่ต้องการ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อเพื่อซื้อ ที่อยู่อาศัย ดูข้อมูลดังนี้

หลักการ อัล บัยอ์ บิซะมัน อาญิล

วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินร้อยละ 100 แต่กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อคอนโดหรือขอสินเชื่อ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป จะให้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายจริง หรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

อัตรากำไร อัตรากำไรตามที่ธนาคารกำหนด ส่วนค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สิน ให้ผู้ขอสินเชื่อชำระตามอัตราที่ธนาคารกำหนดหรือตามที่บริษัทประเมินราคาภาย นอกเรียกเก็บ

คุณสมบัติ ผู้ขอสินเชื่อหลัก / ร่วม

• เป็นผู้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน อายุงาน 3 ปีขึ้นไป (ทำในองค์กร ปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป)

• หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

• อายุของผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ

• กรณีบุคคลทั่วไปที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำต้องไม่เกิน 60 ปี และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องไม่เกิน 65 ปี

• เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

4.ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

คำค้นแนะนำ
Raiden
ยางซอฟ
ยางซิ่ง
ยาง
ยางรถยนต์
สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อส่วนบุคคล เจมันนี่